Reglement Flight-verschieting van de Dutch Warbow Society.

(De Rove- en clout verschietingen zijn geen Flight verschietingen.
Bij deze wedstrijden geldt slechts, 
– Traditionele bogen en houten pijlen zijn verplicht.)

 

De verschietingen van de DWS hebben momenteel de volgende Boogklassen:

Mary Rose klasse
 
 • Dit zijn bogen volgens de specificaties van de gevonden bogen op het schip de Mary Rose. (let op de 5/8 regel is van toepassing)
 • Dit zijn bogen van één stuk Taxus. (deze klasse word onderverdeeld in europees taxus, (Taxus Bacatta) en uitheems, (Taxus Breviola).

Massief klasse

 • Dit zijn bogen volgens de specificaties van een Engelse longbow/oorlogsboog.
 • De bogen zijn van één stuk hout.
 • Deze bogen zijn niet van taxus. De keuze van het houtsoort is verder aan de maker zelf. Ook hierin kennen we Europese en niet Europese houtsoorten (tot ca. 1550 AD) of te wel inheemse Massief, en uitheems Massief

Gelamineerde klasse

 • Dit zijn bogen volgens de specificaties van een Engelse longbow/oorlogsboog.
 • Dit zijn bogen van meerdere lagen hout of bamboe (dus geen pees/hoorn).
 • De keuze van de lagen materiaal is aan de maker zelf, met een maximum van 5 lagen.

Traditioneel massief

 • Dit zijn bogen die niet onder de noemer Engelse longbow/oorlogsboog vallen. (bijvoorbeeld flatbow, Holmegard etc.)
 • De bogen zijn van één stuk materiaal (hout, bamboe of hoorn).
 • De keuze van het dit materiaal is aan de maker zelf (mits voorhanden in de lage landen voor 1550 AD).
 • De boog moet gebaseerd zijn op een historisch model (dus geen eigen ontwerp of een teveel uitwijkende interpretatie van het historische model). Ook hierin kennen we Europese en niet Europese houtsoorten (tot ca. 1550 AD) of te wel inheems Massief, en uitheems Massief.
  Bijvoorbeeld: Essen, eiken, Bamboe = inheems, Osage, Acacia, groenhart = uitheems

Traditioneel gelamineerd

 • Dit zijn bogen die niet onder de noemer Engelse longbow/oorlogsboog vallen.
 • De bogen zijn van meerdere lagen materiaal. De keuze van het materiaal is aan de maker zelf (hoorn, pees, bamboe e.d. zijn toegestaan glasfiber niet!)
 • De boog moet gebaseerd zijn op een historisch model (dus geen eigen ontwerp of een teveel uitwijkende interpretatie van het historische model).
 • De keuze van de gebruikte materialen dient te passen bij het model boog, tijdsvak etc. Let op: voor deze klasse dienen ook de gebruikte lijmsoorten te passen bij het tijdsvak.

Overige regels:

Algemeen

 • De schutter behoeft niet de eigenaar van een wedstrijd boog te zijn, noch van de pijlen. De schutter is wel verantwoordelijk voor de te schieten boog en pijlen (dus ook de correctheid van de bijbehorende specificaties).
 • Alle klassen kunnen worden geschoten in de tot 100 lbs groep en de 100+ lbs groep. eenzelfde type boog schieten in beide gewichtsklassen door eenzelfde schutter is niet toegestaan tijdens eenzelfde verschieting.
 • De schutterslijn staat haaks op de meetlijn welke zal worden gemarkeerd met de nodige afstandindicaties. De maximale afstand van deze meetlijn waarin scorende pijlen mogen vallen (de corridor) zal worden bepaald door de wedstrijdleiding.
 • De pijlen zullen haaks op de afstandslijn worden gemeten. Afwijking van deze lijn zullen hierdoor geen invloed hebben op de afstand.
 • Er word geschoten met 1 (één) voet over de ‘meet’ niet met twee. Pasjes na het schot waarbij niet helder is of vanaf de juiste plek geschoten is, maken het schot ongeldig.
 • De Geest van het spel gaat voor de Letter van de regels. In geval van gerede twijfel beslist het bestuur of de vertegenwoordiging daarvan.

Bogen

 • Als men zelf een boog maakt voor de flight-verschietingen van de DWS wordt men geacht zelf de juiste (historisch correcte) specificaties bij het model te zoeken. Bij twijfel van de schutter, even vragen aan de organisatie. Bij twijfel van de organisatie of andere schutters kan de boog nader worden onderzocht door de organisatie.
 • Als een boog niet onder de bovenstaande klassen valt (deze is bijvoorbeeld naar eigen model, wijkt af qua gebruikte materiaal of wijkt teveel af van de historisch correcte specificaties) dan mag deze wel worden geschoten maar zal deze niet officieel worden gemeten.
 • Alle bogen die een recordafstand hebben geschoten dienen naderhand te worden nagemeten door de wedstrijdleiding voordat deze worden opgenomen in de recordlijsten.
 • Alle bogen zullen voorafgaand aan de wedstrijd een sticker ontvangen met de klasse waarin zij behoren.
 • De aanwezigheid van hulpmiddelen op de boog is niet toegestaan (om bijvoorbeeld eenzelfde schot te herhalen, of een bepaalde hoek aan te houden).
 • Het is aan de schutters zelf om deze technieken aan te leren.
 • Het is niet toegestaan om hulpmiddelen die het trekken van de pijl voorbij de belly van de boog mogelijk maken te gebruiken (bijv. siper, majra).

Pijlen

 • De NAP pijl mag slechts geschoten worden met een boog die het maximum pondage van 80 lbs haalt op 28 inch. Wat de boog voorbij deze treklengte meet aan pondage is niet van belang.
 • De geschoten pijlen op een flight-verschieting van de DWS vallen onder de pijl klassen van de EWBS en de DWS (met de bijhorende specificaties). Flight pijlen dienen van hout te zijn met een metalen punt en veren. (bamboe is hier dus niet toegestaan). Het gebruik van hoorn als onderdeel van de pijl is wel toegestaan.
 • Alle pijlen dienen voorafgaand aan de wedstrijd te worden gemarkeerd met de naam van de schutter en de bijhorende boogklasse.