Het doel van de Dutch Warbow Society is het promoten en in stand houden van de traditie van de traditionele handbogen.
We willen bezitters van traditionele handbogen, jachtbogen, middeleeuwse Engelse oorlogsbogen en andere klassieke handbogen  de kans geven om andere schutters te ontmoeten en van elkaar te leren.
Onze activiteiten bestaan uit het organiseren van verschietingen, clinics, en informatievoorziening.
Het DWS Research team onderzoekt onder andere archeologische vondsten

BogenPijlen en wedstrijdregels

Wat biedt het lidmaatschap?

  • Toegang tot DWS verschietingen
  • Deelname aan DWS master-clinics en  trainingen
  • Verzekering tijdens het schieten op DWS verschietingen en andere officiële
    (NHB-)wedstrijden
  • Mogelijkheid tot het bestellen van een geborduurd poloshirt geborduurd met uw naam en het logo van de Dutch Warbow Society
  • DWS Friesland is aangesloten bij de Noord Nederlandse Handboog Federatie, en geeft daarmee gelegenheid om van de NNHF lid te worden

Wat kost het?

Lidmaatschap kost € 30,00 per Kalender jaar. Inschrijvingen worden alleen verlengd bij tijdige betaling van de lidmaatschapsgelden.
Per opkomst / trainingsbezoek ben je 2 euro verschuldigd. Hiermee betalen we de locatie en de slijtage van de doelen. Dit kan alleen Kontant en per keer op locatie worden betaald.

De DWS heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar leden.
Deze is geldig bij deelname aan door de DWS ondersteunde evenementen.

Hoe werkt het?

Inschrijven? Vul het formulier in.
Maak de contributie gelden over naar: Stichting Bogenmakersgilde der Lage Landen, NL64ABNA0506917819 te Amsterdam.
Uw foto van het legitimatiebewijs drukken wij op uw lidmaatschapspas, deze sturen we per post toe.